Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Konkurs_wystapienie

KONKURS
NA NAJLEPSZE WYSTĄPIENIE STUDENCKIE

 

START:

22.04.2009 r.

godzina 13.30-15.00

budynek S, sala 1

 

 

 

 

Oczekiwania co do treści i formy wystąpień

Zachęcamy Państwa do zgłaszania wystąpień w obszarach znajdujących się w kręgu Państwa zainteresowań wynikających z podjętego kierunku studiów, jak również wykraczających poza jego zakres.

Jedno wystąpienie w ramach każdej sesji trwać będzie 15 minut, wliczając w to czas na pytania słuchaczy i dyskusję. Do dyspozycji autorów będzie projektor multimedialny wraz z komputerem.

 

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia wystąpień w postaci streszczenia prosimy nadsyłać do dnia

20 kwietnia 2009 r. na adres

Rada Programowa dokona kwalifikacji wystąpień do dnia 21 kwietnia 2009 r. i niezwłocznie poinformuje autora każdej zgłoszonej propozycji o podjętej decyzji.

Powyższe terminy mają charakter wiążący.

 


Wymagania formalne dotyczące zgłoszeń

Zgłoszenie wystąpienia powinno zawierać następujące elementy:

·        Imię i nazwisko autora (autorów)

·        Nazwę Uczelni i Wydziału, na którym studiują

·        Telefon i adres e-mail kontaktowy

·        Tytuł wystąpienia

·        Streszczenie wystąpienia w formie dokumentu MS Word o objętości nie przekraczającej 900 znaków ze spacjami (1/2 strony maszynopisu).

 

Kryteria oceny zgłoszeń

Rada Programowa w fazie kwalifikacji zgłoszeń kierować się będzie następującymi kryteriami:

·        Czy jest wyraźnie zarysowany problem/teza wystąpienia.

·        Czy przekazuje nowe, oryginalne informacje (porusza nowe zagadnienia lub rzuca nowe światło na kwestie znane, skłania do dyskusji).

 

Decyzje kwalifikacyjne podejmowane przez Radę Programową są ostateczne.

 

Nad programem i merytoryczną zawartością tegorocznego Konkursu czuwa Rada Programowa w składzie:

·        Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Przewodniczący Rady

·        Dr Beata Zatwarnicka-Madura – Członek Rady Programowej

·        Dr inż. Sylwia Dziedzic – Członek Rady Programowej

·        Mgr Alicja Sobkowiak – Członek Rady Programowej

 

 

Najlepsze wystąpienie zostanie nagrodzone!

 

 

 

 

 

Organizator: Politechnika Rzeszowska

 

Koordynator konkursu:

dr inż. Sylwia Dziedzic, tel. (017)8651376

 

Konkurs realizowany w ramach

II RZESZOWSKIEGO FESTIWALU NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI
„Ekologiczny, estetyczny i etyczny świat”

 

 


VI RZESZOWSKI FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI

"Jakość Życia. Zdrowiei"

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności